84. Candlelight concert 2010

Het "Candlelightconcert" in de Laurentiuskerk te Voerendaal op 6 augustus 2010 heeft als doel om met licht orgelrepertoire een breed publiek te boeien. In feite zijn het drie korte concertjes achtereenvolgens gegeven door de organisten Erika Tieleman en Frans Jespers vervolgens Anja Hendrikx en tenslotte Rob Waltmans met medewerking van de mezzosopraan Marlou Janssen. Aan het eind van het derde concert wordt ook nog samen met de concertbezoekers gezongen. Zeker zo belangrijk is dat tussen en na de concertjes de bezoekers tegenover de kerk in de tuin van de Pastorie, koffie drinken met vlaai en naderhand een glaasje wijn. Net als in 2007 (zie CD 52) is deze opname gemaakt in de maand voorafgaande aan het concert. Het eerste exemplaar van deze cd is tijdens het candlelightconcert aangeboden aan Dhr. Leunissen, wethouder van cultuur van de gemeente VoerendaalOrganisten Erika Tieleman en Frans Jespers

Eine Kleine Nachtmusik (Quatre mains) (W.A.Mozart)
1. Allegro
2. Romanze, andante
3. Menuetto, allegretto
4. Rondo, allegro

Organiste Anja Hendrikx
Uit De Notekrakersuite (bewerking) (P.I. Tschaikowski)
5. Mars
6. Arabische dans
7. Chinese dans
8. Dans van de rietpijpen
9. Russische dans

Organist Rob Waltmans met medewerking van de mezzosopraan Marlou Janssen.
10. Aria de chiesa (A.Stradella)
11. The Holy City (S.Adams)

Opname op 12 juli 2010 in de Laurentiuskerk te Voerendaal

83. Femmeuse

Twaalf vrouwen uit Maastricht vormen Femmeuse. Een koor dat sinds 2004 onder leiding van Wim Vluggen bouwt aan een bijzonder repertoire. Femmeuse kiest voor bekende en minder bekende werken in verschillende talen en uit verschillende stijlperioden van begin 19e eeuw tot heden. Op deze CD zingt Femmeuse a capella met uitzondering van het lied Ezili waarbij de dirigent een djembee bespeelt. De muzikale prestatie, om dit bij een temperatuur van 36 graden op deze julidag in de ontmoetings kerk op CD vast te leggen mag daarbij zeker niet onvermeld blijven.


1. La luna asoma (E. Rautavaara)
2. Malagueňa (E. Rautavaara)
3. Nocturno (E. Plaza)
4. Ezili (arr. S. Källman)
5. A celtic blessing (D. Hamilton)
6. Deep river (arr. C. Gerlitz)
7. Sanctus (J. Sandström)
8. Szellö zug (L. Bárdos)
9. Can’t help lovin’ that man (J. Kern)

Opname: 10 juli 2010, Ontmoetingskerk Geleen.


Meer weten over Femmeuse?
Website: www.femmeuse.nl
Contact: m.nijsten@versatel.nl

82. Vocante

Het komt vaker voor dat bij gebrek aan heren een gemengd koor een dameskoor wordt. Bij dameskoor Vocante uit Neer meldden zich echter in 1998 spontaan vier mannen aan waardoor het dameskoor omgevormd werd tot gemengd koor. Van de nu bijna 50 leden zijn er 10 mannen. Een van de liederen op de CD wordt door de mannen alleen gezongen waarbij Jos Geraets als solist optreedt en daarbij ook gitaar speelt. Frits Kessels begeleidt het koor op piano en dirigent van het geheel is Ruud Geelen.


1. Doe bes de raegeboag (Schintaler, arr. R. Geelen)
2. Everybody rejoice (L. Vandross, arr. R. Geelen)
3. Only time (Enya, arr. Kirby Shaw)
4. Singabahambayo (arr. R. Geelen)
5. Welkom in Limburg (Schintaler, arr. R. Geelen)
6. Tears in heaven (E. Clapton, arr. R. Emmerson)
7. Echte vrunj (S. Diederen, arr. R. Geelen)
8. The Rose (B. Midler, arr. R. Geelen)
9. Gloria festiva (E. Crocker, arr. R. Geelen)

Opname: 10 juli 2010, Ontmoetingskerk Geleen.


Meer weten over gemengd koor Vocante?
Website: www.vocante.nl
Contact: paulpouls@home.nl

81. Herenkoor St. Joseph Hout-Blerick

Samen met de dirigent, die ook als koorlid gewoon meezingt, telt het Herenkoor St. Joseph Hout-Blerick 9 leden waarvan er een aantal al ruim de leeftijd van 70 jaar gepasseerd zijn en een enkel lid al 85 jaar is. Ondanks die leeftijden hebben de heren slechts twee uur nodig om de 14 gekozen werken op de CD schijf vast te leggen. Slechts een enkele maal is een lied voor een tweede take herhaald. De ingehuurde organist Ad Gijzels past qua muzikale achtergrond naadloos bij het koor en de samenwerking verloopt dan ook zoals het hoort: Heren onder elkaar.


1. Antifoon Asperges me
2. Introitus voor Drievuldigheidszondag
3. Kyrie VIII - Missa de Angelis
4. Gloria VIII – Missa de Angelis
5. Alleluia voor Drievuldigheidszondag
6. Credo III
7. Offertorium voor de 4e zondag van de Advent
8. Prefatie van Drievuldigheidszondag
9. Sanctus VIII
10. Pater Noster
11. Agnus Dei VIII
12. Communio voor Drievuldigheidszondag
13. Antifoon Salve Regina
14. Ite Missa est

Opname: 9 juli 2010, Ontmoetingskerk Geleen.


Meer weten over Herenkoor St. Joseph Hout-Blerick?
Contact: jjm.laurense@kpnmail.nl

80. Reconnected

Een doorstart van een ex-jongerenkoor leidde tot de oprichting van Reconnected. De naam betekent dan ook “weer samengevoegd” en inmiddels zijn dat 29 leden die zichzelf een “gezellig en enthousiast koor” uit Voerendaal noemen. Het koor staat onder leiding van Peggy Smeets en wordt tijdens de opname van de CD op Keyboard begeleid door Jeanny Vergoossen Henssen. Enkele percussieinstrumenten worden bespeeld door Judith Keulen.


1. Hawaiian Roller Coaster Ride (A. Silvestri/arr. M. Huf)
2. Colors of the wind (A. Menken/S. Schwartz)
3. Play for me a simple melody (I. Berlin/K. Shaw)
4. Sing, sing, sing (L. Prima/P. Kern)
5. Amigos para siempre (A.L. Webber/M. Huf)
6. Un poquito cantas (trad./arr. F.M. Herzog)
7. Life is life (arr. L. Maierhofer)
8. All aboard! (H. Warren/J. Althouse)

Opname: 3 juli 2010, Ontmoetingskerk Geleen.


Meer weten over Gemengd Koor Reconnected?
Website: www.reconnectedvoerendaal.nl
Contact: ben.jongen@home.nl

79. Sing a song

Uit Schimmert en omgeving komen ruim de ruim vijftig leden van Sing a Song. Het koor bestaat sinds 1992 maar pas drie jaar later werd de naam Sing a Song bedacht, waarbij het gelijknamige lied van de Carpenters als voorbeeld diende en tevens lijflied werd. Ruud Geelen dirigeert het koor. Als begeleidingsinstrument dient de piano van de onmoetingskerk die inmiddels zoveel bespeeld wordt dat af en toe een kraakje niet te vermijden is.


1. The family tree (Venice, arr. Ruud Geelen)
2. She couldn’t laugh (Twarres, arr. Frank de Vreeze)
3. Speeltuin (Marco Borsato, arr. Jetse Bremer, lay-out Ruud Geelen)
4. The rose (Bette Middler, arr. Ruud Geelen)
5. Rejoice (Diana Ross, arr. Ruud Geelen)
6. Gloria a Dios (Nils Kjellström)
7. Jazz Kyrie (Ruud Geelen)
8. Welkom in Limburg (Schintaler, arr. Ruud Geelen)

Opname: 3 juli 2010, Ontmoetingskerk Geleen.


Meer weten over Sing a Song?
Website: http://http://www.koorsingasong.nl/
Contact: joslucassen@hetnet.nl

78. Ut Koërke

Ut Koërke is ontstaan uit Ut Koer (zie opname 66 en 32). Dirigente Olga Hellenbrand-Smedts wil met Ut Koërke in de richting van de close harmony. Met genoeg gegadigden is zij in 2006 aan de slag gegaan en kon een ensemble van twaalf vrouwen samenstellen met de evenwichtige stemverhouding van 3-3-3-3. Er wordt elke week in Landgraaf gerepeteerd waarbij, net als bij Ut Koer de dirigente muziek zoekt en arrangeert.


1. Blue skies (Irving Berlin)
2. All the things you are (Hamerstein/Kerr, arr. T.Grondman)
3. Bei mir bist du schön (Shaloom Secunda, arr.Ko Duijvestein)
4. Cry me a river (Bobby Troup)
5. Don’t sit under the apple-tree (Tobias/Brown/Stept)
6. Fly me to the moon (B.Howard, arr. Olga Hellenbrand Smedts)
7. Java Jive (Ben Oakland)
8. Mister Sandman (Pat Ballard, arr. Olga Hellenbrand-Smedts)
9. Swinging the night away (Jay Althouse)
10. Girl from Ipanema (Antonao Tom Carlos Jobim, arr. Olga Hellenbrand-Smedts)

Opname: 2 juli 2010, Ontmoetingskerk Geleen.


Meer weten over Ut koerke?
Contact: o.hellenbrandsmedts@gmail.com